Tommy Boye Svensson

Jeg er glad for at færdes i naturen. Særligt fugle har min store interesse.

Jeg fotograferer i og omkring Nykøbing Sj., Kalvebod Fælled, Vestamager og Nordsjælland. Det er også blevet til et par ture i udlandet såsom Skåne, Malaga, Mallorca, Extremadura samt Helgoland. Min fototaske er næsten altid med uanset, hvor jeg bevæger mig hen.

En gang imellem bliver det også til streetfotos.

Mit nuværende kamera er Canon 5D Mark IV med div. objektiver.

Cyanotypi.

For et år siden begyndte jeg at arbejde med cyanotyoi, som jeg oplever, er en spændende fotografisk proces. Den blev lanceret af sir John Herschel i 1842. Processen foregår ved, at der vælges enten papir eller stof, som skal imprægneres med to slags kemikalier, hvorefter materialet bliver eksponeret med sollys eller uv-lys og til sidst bliver fremkaldt i vand.

Alle billeder er unikke og der kan arbejdes med forskellige former, aftryk og materialer. Den flotte berlinerblå farve kommer til udtryk i billedet fordi området bliver belyst og alt andet der er dækket til, vil forblive papiret/stoffet oprindelige farve.

Cyanotyoi kaldes også blåtryk/blueprint.

Anna Atkins, en engelsk botaniker og fotograf, anses for at være den første person, der udgav en bog (1843) illustreret med fotografiske (cyanotype) billeder.

Mine udstillinger:

Udstillinger i 2024:

AKIO Udstilling i DEN GRÅ HAL, Korvetvej, 4500 Nykøbing Sjælland fra den 18 Maj  til 24 Aug.
3f Kastrup foråret 2024.

Udstillinger i 2023:

AKIO Udstilling i DEN GRÅ HAL, Korvetvej, 4500 Nykøbing Sjælland fra den ?. juli til 26 Aug.

Udstillinger i 2022:

AKIO Udstilling i DEN GRÅ HAL, Korvetvej, 4500 Nykøbing Sjælland.

Udstillinger i 2020:

3f Kastrup efteråret.

Udstillinger i 2019:

AKIO Udstilling i DEN GRÅ HAL, Korvetvej, 4500 Nykøbing Sjælland og 3F Kastrup sommeren Sep, Okt og Nov.

Udstillinger i 2018:

AKIO Udstilling i DEN GRÅ HAL, Korvetvej, 4500 Nykøbing Sjælland & SUNDHEDSCENTRET i Nykøbing Sj. fra den 25. juli til 25. oktober 2018. Gangen efter Cafeen.

Udstillinger i 2017:

AKIO Udstilling i DEN GRÅ HAL, Korvetvej, 4500 Nykøbing Sjælland & Udstillingscenteret PIYSSEN i KASTRUP

Udstillinger i 2016:

3f Kastrup sommeren 2016 & Udstilling på Hotel Sidesporet i Holbæk, et dejlig spise- og musiksted med udsigt over Holbæk Fjord.

About me:

I am happy to walk in nature. Birds in particular are of great interest to me.
I photograph in and around Nykøbing Sj., Kalvebod Fælled, Vestamager and Nordsjælland. It has also resulted in a few trips abroad such as Scania, Malaga, Mallorca, Extremadura and Heligoland. My photo bag is almost always with me no matter where I go.
Once in a while it also turns into street photos.
My current camera is a Canon 5D Mark IV with div. lense.

Cyanotype.
A year ago I started working with cyanotyoi, which I find to be an exciting photographic process. It was launched by Sir John Herschel in 1842. The process takes place by choosing either paper or fabric, which must be impregnated with two types of chemicals, after which the material is exposed to sunlight or UV light and finally developed in water.
All images are unique and can be worked with different shapes, prints and materials. The beautiful Berlin blue color is expressed in the image because the area is illuminated and everything else that is covered will remain the original color of the paper/fabric.
Cyanotyoi is also called blue print.
Anna Atkins, an English botanist and photographer, is considered to be the first person to publish a book (1843) illustrated with photographic (cyanotype) image